Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 1-20 ซับไทย [อัพเดทตอนใหม่]

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 1-20 ซับไทย [อัพเดทตอนใหม่]
ข้อมูลทั่วไปเข้าชม 313 ครั้ง

อาริม่า ทากุยะ มีพ่อที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้หายตัวไป ทากุยะที่ได้ของตกทอดจากคุณพ่อที่สูญหายไปนั้น พร้อมกับจดหมายเกี่ยวกับการก่อตัวของโลกคู่ขนาน ตอนแรกทากุยะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก แต่ตอนหลังๆ เขาก็ได้รู้ตัวว่าอุปกณ์นั้นสามารถทําให้เขาข้ามไปมิติอื่นได้ พ่อของเขานั้นจะมีชีวิตอยู่รึเปล่านะ? เขาไปอยู่ที่ไหนกันนะ?

English: YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no

Japanese: この世の果てで恋を唄う少女YU-NO

ผลงาน :

ประเภท : Drama (ดราม่า) Sci-Fi (วิทยาศาสตร์)

Watch Online

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 01 ซับไทย สำรองตอน 01 ซับไทย สำรอง 01 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 02 ซับไทย สำรองตอน 02 ซับไทย สำรอง 02 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 03 ซับไทย สำรองตอน 03 ซับไทย สำรอง 03 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 04 ซับไทย สำรองตอน 04 ซับไทย สำรอง 04 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 05 ซับไทย สำรองตอน 05 ซับไทย สำรอง 05 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 06 ซับไทย สำรองตอน 06 ซับไทย สำรอง 06 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 07 ซับไทย สำรองตอน 07 ซับไทย สำรอง 07 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 08 ซับไทย สำรองตอน 08 ซับไทย สำรอง 08 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 09 ซับไทย สำรองตอน 09 ซับไทย สำรอง 09 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 10 ซับไทย สำรองตอน 10 ซับไทย สำรอง 10 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 11 ซับไทย สำรองตอน 11 ซับไทย สำรอง 11 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 12 ซับไทย สำรองตอน 12 ซับไทย สำรอง 12 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 13 ซับไทย สำรองตอน 13 ซับไทย สำรอง 13 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 14 ซับไทย สำรองตอน 14 ซับไทย สำรอง 14 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 15 ซับไทย สำรองตอน 15 ซับไทย สำรอง 15 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 16 ซับไทย สำรองตอน 16 ซับไทย สำรอง 16 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 17 ซับไทย สำรองตอน 17 ซับไทย สำรอง 17 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 18 ซับไทย สำรองตอน 18 ซับไทย สำรอง 18 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 19 ซับไทย สำรองตอน 19 ซับไทย สำรอง 19 ซับไทย

Facebook Page